Mjukvara

//Mjukvara

Programvara, även kallat mjukvara är ett kollektivt namn för datorprogram, i betydelsen organiserade samlingar av data och maskininstruktioner, vilket utför en avsedd uppgift på ett datorsystem.

Programvara är ofta skapade med hjälp ett programspråk. Ordet mjukvara innefattar programvara inklusive operativsystem. Däremot faller operativsystem utanför benämningen programvara.